Föräldrasamverkan

Varje läsår har vi ett föräldramöte.

Varje år ges möjlighet till utvecklingssamtal.

Föräldrarådet möts en gång per termin.

 

8 april 2015