Ledningsteam

Förskolechef
Marie Bjersby Edin
Biträdande förskolechef
Lotta Granström

Biträdande förskolechef för Funbo fsk och Slavsta fsk.

Biträdande förskolechef

Malin Dennermalm

Biträdande förskolechef för Almunge fsk, Lustigkullens fsk och Länna fsk

Pedagogisk utvecklare
Katarina Forrsell Ahl
8 april 2015