VFU verksamhetsförlagd utbildning

VFU innebär att lärarstudenten får tillfälle att i verksamheten studera läraryrket och de ämnen de väljer i sin utbildning. I VFU förbereds studenten därmed för kommande yrkesverksamhet och får praktiska erfarenheter som kan användas i fortsatta studier.

VFU förenar de teoretiska och praktiska delarna av utbildningen.
Exempel: I samarbete med och under handledning av ett lärarlag på förskola får studenten ta del av den dagliga planeringen, undervisningen och uppföljning. Han/hon kommer också att få ta del av samarbetet med barn och föräldrar. 

Uppdaterad: