Funbo förskolas kunskapssyn

Människor lär tillsammans med andra,
med alla sinnen och på olika sätt genom hela livet.

Uppdaterad: