Förskolans prioriterade mål

Våra prioriterade mål för läsåret 2019-2020 är:

Vi arbetar med alla mål i Läroplan för förskolan - Lpfö 18 och vi har prioriterat två mål som vi lägger extra fokus på:

Språk och kommunikation

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Matematik

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Uppdaterad: