Förskolans projektfokus med barnlitteratur som grund

Förskolans projektfokus

Under läsåret 2019-2020 har förskolan ett gemensamt projektfokus med rubriken Barns möte med litteratur. Vi arbetar i olika projekt med barnlitteratur som grund.

 

 

Uppdaterad: