Förskolans projektfokus ur ett normkreativperspektiv

Förskolans temafokus läsåret 2017-2018.

Val av fokus och målområde för förskolan det här läsåret är:
"Om värden och omvärlden i ett hållbarhetsperspektiv"

Syftet med vårt fokus är:

  • att barnen ska få rika tillfällen att skapa en relation till vår omvärld och dess natur.
  • att barnen ska få rika tillfällen att reflektera, argumentera, fundera och utforska vår omvärld
  • att barnen ska få möta en normkreativ pedagogik där alla barn ges samma möjlighet att utveckla en variation av förmågor oavsett kön, tro, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation.

Mål med vårt fokus är att varje barn får möta en hållbar och normkreativ utbildningsom möjliggör en ekonomisk, social och ekologisk hållbar framtid.

 

 

Uppdaterad: