Funbo förskolas värdegrund

Figge Funbo förskolas värdegrund

Alla vi på förskolan ska känna trygghet och trivsel
genom att bli uppmärksammade och väl bemötta.

Alla vi på förskolan ska visa hänsyn och respekt för varandra
genom att behandla andra som vi själva vill bli behandlade.

Alla vi på förskolan ska känna att vi kan lyckas
i lek, lärande och arbete.

Uppdaterad: