Föräldrasamverkan

Varje läsår bjuder vi in till ett föräldramöte, oftast på höstterminen. Innehållet i föräldramötet kan variera, men vi informerar alltid om aktuell situation och planering av utbildningen framåt i tiden. 

Vi genomför utvecklingssamtal varje läsår, vanligtvis under vårterminen. Ibland ersätts utvecklingssamtalet med andra typer av samtal, exempelvis inskolningssamtal. 

 

Uppdaterad: