Verksamhet & pedagogik

skugglek, barnen leker med sin skugga

Mål för alla som arbetar på Funbo förskola

  1. Vi ska ha ett arbetssätt som utvecklar och stimulerar till lek och lärande, både inomhus och utomhus.
  2. Vi ska ha ett arbetssätt som inspirerar till lustfyllt lärande.
  3. Vi ska ha ett arbetssätt som stödjer gemenskap, delaktighet och nya upplevelser.
  4. Vi ska ha ett arbetssätt som främjar samverkan med personer och instanser som är viktiga för barnen.

 

Förskoleverksamhetens vision lyder;
Uppsalas föräldrar skall alltid tycka att vi har den bästa förskoleverksamheten – då blir vi Det självklara valet.
Vårt motto är ”Alla barn ska lyckas”

Uppdaterad: