Styrdokument

 

Förskoleverksamhetens vision lyder;

Uppsalas föräldrar skall alltid tycka att vi har den bästa förskoleverksamheten - då blir vi - Det självklara valet.
Vårt motto är "Alla barn ska Lyckas"

Förskolans mål;

"Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar"

Uppdaterad: